Beat Basket Järvenpää Ry Vuosikokous

Aika: 27.9.2021 klo 19:15 - 20:30
Paikka: Teams kokous

Beat Basket Järvenpää Ry:n vuosikokous järjestetään maanantaina 27.9.2021 Teams kokouksena klo 19.15 alkaen.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, tilikauden toimintakertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun että kannattajajäsenmaksun suuruudesta

8. valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Tervetuloa!

 

Järvenpäässä 7.9.2021

 

Beat Basket Järvenpää Ry Hallitus

Kopioi linkki selaimeen tarvittaessa:  https://bit.ly/3tkt6gZ