Beat Basket Järvenpää Ry Vuosikokous

Aika: 17.12.2019 klo 18:30
Paikka: Järvenpää talo

Beat Basket Järvenpää Ry:n vuosikokous järjestetään tiistaina 17.12.2019 Järvenpäätalolla klo 18.30 alkaen.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, tilikauden toimintakertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun että kannattajajäsenmaksun suuruudesta

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden välein ja valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Tervetuloa!

 

Järvenpäässä 23.9.2019

 

Beat Basket Järvenpää Ry Hallitus