KUTSU Ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen

Aika: 22.2.-10.3.2021
Paikka: Teams kokous

Beat Basket Järvenpää ry 22.2.2021 

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN 

 

Aika  9.3.2021 klo 19.30 

Paikka Teams kokous  Linkki kokoukseen tästä   https://bit.ly/3dBPqwx 

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään puheenjohtajan eroamisesta johtuvien muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. 

Asialista: 

 

  1. Kokouksen avaus 

  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

  3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  * 

  4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

  5.  Käsitellään esitys muutoksesta yhdistyksen sääntöihin  

Sääntöjen kohta 6. : 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kuusi  ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen  valitsemaan uutta hallituksen jäsentä lopuksi toimikautta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.” 

Ehdotetaan muutosta muotoon:  

”Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään seitsemän  ja enintään yksitoista jäsentä. Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistykselle puheenjohtajan ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessaan. Jos hallituksen jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen  valitsemaan uutta hallituksen jäsentä lopuksi toimikautta, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Mikäli puheenjohtaja kesken toimikautensa estyy tehtävänsä hoitamisesta, hallitus valitsee uuden puheenjohtajan tehtävään seuraavaan viralliseen vuosikokoukseen asti.” 

Sääntömuutosta esitetään hallituksen toimintakyvyn ja päätösvaltaisuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa puheenjohtaja eroaa tehtävästään kesken toimikauden. 

       6.  Yhdistyksen puheenjohtajan eron hyväksyminen 

       7.  Mahdollisten uusien hallitusjäsenten valinta (max. 4). 

Toiveena on saada mahdollisimman useasta eri ikäluokasta edustusta hallituksen toimintaan. 

       8.  Uuden puheenjohtajan valinta 

       9.  Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 

 

Beat Basket Järvenpää ry, hallitus 

 

 

 

*) äänioikeutettuja ovat seuran varsinaiset yli 15-vuotiaat jäsenet (jäsenmaksun maksaneet harrastajat, valmentajat ja hallituksen jäsenet). Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.