SIIRTYNYT - Beat Basket Järvenpää ry sääntömääräinen vuosikokous

7.11.2022

Vuosikokous Järvenpää-talolla Ke 7.12.2022. klo 19.00

Tervetuloa kaikki Beat Basket Järvenpää ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokous järjestetään keskiviikkona 7.12.2022 klo 19.00 Järvenpää-talolla. 

Kokouksessa käsitellään kaikki sääntöjen mukaiset vuosikokouksen asiat.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, tilikauden toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun että kannattajamaksun suuruudesta
 8. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastaa ja heille varamiehet
 10. Käsitellään hallituksen esitys tilikauden muutoksesta
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee asia saattaa kirjallisesti hallituksen tietoon viimeistään 3 päivää ennen vuosikokousta.

Tervetuloa vuosikokoukseen!